Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Aleksandra Grząbka-Zasadzińska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

aleksandra.grzabka-zasadzinska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 14

ORCID

0000-0003-2535-6735

ResearcherID

T-5407-2017

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (19)

Rozdziały (18)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (12)

Recenzje prac dyplomowych (21)