Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Statyczna próba wciskania zaślepki w aluminiową tuleję - określenie siły wciskającej w funkcji czasu: 15 tulei i 30 zaślepek

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r4215_2023

Keywords
PL
  • badania doświadczalne
  • wciskanie
  • prędkość obciążenia
  • tuleja
  • zaślepka
Date

10.09.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

research report

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.