Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Analiza możliwości poprawy trwałości środków transportu

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r4661_2024

Keywords
PL
  • opinia
  • zestawienia kosztów
  • raport o pracy badawczej
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • sprawozdanie z wykonania pracy badawczej
  • artykuły
Date

30.01.2024

Language

polish

Number of pages or volume of work

77

Type of work

synthetic data report

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.