Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Poprawa niezawodności pracy systemu elektroenergetycznego w zakresie przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r4672_2024

Keywords
PL
  • opinia
  • zestawienia kosztów
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • raport o pracy badawczej
  • sprawozdanie z wykonania pracy badawczej
Date

16.01.2024

Language

polish

Number of pages or volume of work

140

Type of work

synthetic data report

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.