Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badania akustyczne urządzeń smoke evacuator model SFR-compact-US

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Noise tests of smoke evacuator devices SFR-compact-us model

Identyfikator dzieła

r470_2019

Data

28.11.2019

Język

angielski | polski

Liczba stron lub objętość dzieła

58

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie