Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące oznaczenia wytrzymałości na ściskanie oraz wodoszczelności próbek betonowych pobranych na budowie przy ul. Wieżowej 2/4 w Poznaniu

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r4762_2024

Date

28.02.2024

Language

polish

Number of pages or volume of work

19

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.