Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Marta Thomas

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

marta.thomas@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 54

ORCID

0000-0003-3274-0962

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%