Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Malujdy pt.: „Zarządzanie realizacją zadań publicznych w zakresie opieki całodobowej, świadczonej przez domy pomocy społecznej”

Authors

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r481113_2016

Keywords
PL
  • recenzja
Date

28.04.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.