Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Opinia o innowacyjności opisująca zamierzenia inwestycje obejmujące dobudowę do istniejących zabudowań produkcyjnych hali produkcyjno-magazynowej oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Authors

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r481383_2016

Keywords
PL
  • innowacyjne technologie
  • usprawnienie produkcji
  • malowanie proszkowe
Date

16.05.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

15

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.