Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opinia o innowacyjności i weryfikacja planowanego projektu nt. zwiększenia potencjału firmy G'POWER z Gorzowa Wlkp. poprzez realizację inwestycji pozwalającej na dywersyfikację produkcji zakładu i wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r483177_2016

Keywords
PL
  • model kajaka wyczynowego
  • model wiosła kajakowego
  • kompozytowy wkład do trumny
  • infuzyjne laminowanie próżniowe
Date

25.05.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

13

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.