Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opinia o innowacyjności i weryfikacja planowanego projektu nt. zwiększenia potencjału firmy G'POWER z Gorzowa Wlkp. poprzez realizację inwestycji pozwalającej na dywersyfikację produkcji zakładu i wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r483177_2016

Keywords
PL
  • model kajaka wyczynowego
  • model wiosła kajakowego
  • kompozytowy wkład do trumny
  • infuzyjne laminowanie próżniowe
Date

25.05.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

13

Type of work

opinion