Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Wiesław Kuczko

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

wieslaw.kuczko@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 08

PBN ID

3956822

ResearcherID

M-6040-2014

ORCID

0000-0002-0621-9738

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.4 Inżynieria biomedyczna: 25%

Artykuły (27)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS