Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Wiesław Kuczko

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

wieslaw.kuczko@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 08

ORCID

0000-0002-0621-9738

ResearcherID

M-6040-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.4 Inżynieria biomedyczna: 25%

Artykuły (32)

Rozdziały (17)

Raporty (7)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (5)

Recenzje prac dyplomowych (12)