Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie numerycznej metody rozwiązywania nieliniowego zadania suszenia z uwzględnieniem odziaływania ultradźwięków i jej komputerowa realizacja

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r484123_2016

Keywords
PL
  • suszenie konwekcyjne
  • wspomaganie ultrdźwiękowe
  • metoda elementu skończonego
Date

08.07.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

13

Type of work

research report