Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Andrzej Rybicki

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

andrzej.rybicki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 98

ORCID

0000-0003-0607-9111

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (3)

Rozdziały (4)

Raporty (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (6)

Recenzje prac dyplomowych (58)