Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja rozprawy habilitacyjnej nt. „Badanie oddziaływań w złożonych układach polimerowych z wykorzystaniem odwróconej chromatografii gazowej (IGC)” oraz całokształtu dorobku naukowego i organizacyjno-dydaktycznego dr inż. Kasyldy Milczewskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r485511_2016

Keywords
PL
  • recenzja habilitacyjna
Date

06.07.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.