Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport z pomiarów stopnia zawilgocenia izolacji stałej transformatora typu TORb- 16000/110 nr 186232 pracującego na SE Biskupice (zamówienie z dnia 13.07.2016)

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r494073_2016

Keywords
PL
  • izolacja stała
  • transformator
  • stopień zawilgocenia
Date

19.07.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

5

Type of work

research report