Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie wyników dotyczących badań mechanizmu przenoszenia jonów ołowiu(II) i żelaza(III) z wodnych roztworów chlorkowych, zastosowanie otrzymanych związków w ekstrakcji ciągłej (PEHFSD) oraz porównanie otrzymanych wyników z wynikami otrzymanymi metodą klasyczną dla jonów Zn(II)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r499174_2017

Słowa kluczowe
PL
  • ekstakcja
  • hollow fiber
  • synteza organiczna
  • sole organiczne
  • sole pirydyniowe
  • chemia koordynacyjna
  • kompleksy
  • ochrona środowiska
  • metale ciężkie
Data

19.01.2017

Język

polski | angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

26

Typ dzieła

raport z badań