Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie wyników dotyczących badań mechanizmu przenoszenia jonów ołowiu(II) i żelaza(III) z wodnych roztworów chlorkowych, zastosowanie otrzymanych związków w ekstrakcji ciągłej (PEHFSD) oraz porównanie otrzymanych wyników z wynikami otrzymanymi metodą klasyczną dla jonów Zn(II)

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Work ID

r499174_2017

Keywords
PL
  • ekstakcja
  • hollow fiber
  • synteza organiczna
  • sole organiczne
  • sole pirydyniowe
  • chemia koordynacyjna
  • kompleksy
  • ochrona środowiska
  • metale ciężkie
Date

19.01.2017

Language

polish | english

Number of pages or volume of work

26

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.