Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Wytwarzanie i charakterystyka zaawansowanych materiałów funkcjonalnych przeznaczonych do użytecznych zastosowań praktycznych, m.in. w ochronie środowiska, w medycynie i produkcji nowatorskich kompozytów

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r5056_2024

Keywords
PL
  • układy hybrydowe
  • fotokataliza
  • napełniacze
  • biokatalizatory
  • kompozyty poliuretanowe
  • nośniki leków
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • zestawienie kosztów
  • raport o pracy badawczej
  • opinia
Date

20.05.2024

Language

polish

Number of pages or volume of work

10

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.