Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Charakterystyki porównawcze dynamiki strukturalnej koła klasycznego i referencyjnego

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r510339_2017

Keywords
PL
  • dynamika strukturalna
  • koła tramwajowe
  • symulacje
Date

15.05.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

171

Type of work

research report