Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z pomiarów stopnia zawilgocenia izolacji stałej autotransformatora AT-4 typu 160000/220PN nr 1108450 pracującego na SE Komorowice

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r511944_2017

Słowa kluczowe
PL
  • autotransformator
  • izolacja stała
Data

25.04.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

3

Typ dzieła

raport z badań