Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie metodyki i wykonanie eksperymentalnych badań referencyjnych dla kół klasycznych i referencyjnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r512101_2016

Słowa kluczowe
PL
  • koła tramwajowe
  • koła klasyczne
  • koła eksperymentalne
  • badania eksperymentalne
Data

31.12.2016

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

27

Typ dzieła

raport z badań