Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Bartosz Firlik

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

bartosz.firlik@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 12

ORCID

0000-0003-3355-5451

ResearcherID

F-8192-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=R7xdVmoAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (21)

Rozdziały (20)

Raporty (5)