Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Analiza wyników z przeprowadzonych badań w ramach III etapu projektu oraz opracowanie raportu naukowego i ankiety do realizacji samooceny

Authors

[ 1 ] Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r514846_2017

Date

10.07.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

31

Type of work

expertise

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.