Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Sprawozdanie z badań materiałowych wybranych elementów uszczelnień mechanicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r515_2019

Keywords
PL
  • skład chemiczny uszczelnienia
Date

04.11.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

30

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.