Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Grzegorz Kinal

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

grzegorz.kinal@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 46

ResearcherID

A-1745-2015

ORCID

0000-0002-2767-3569

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=5B7kfq0AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%