Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Grzegorz Kinal

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

grzegorz.kinal@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 46

ORCID

0000-0002-2767-3569

ResearcherID

A-1745-2015

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=5B7kfq0AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (26)

Rozdziały (2)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska