Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Aleksandra Rewolińska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

aleksandra.rewolinska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 91

ResearcherID

M-2232-2014

ORCID

0000-0002-6342-0761

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%