Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie koncepcji usprawnienia planowania produkcyjnego zaopatrzenia materiałowego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r517409_2017

Data

11.09.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

14

Typ dzieła

ekspertyza