Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Charakterystyka akustyczna kół P6386-8 oraz P6386-12 w zakresie wymuszeń do 1000 Hz

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r518361_2017

Słowa kluczowe
PL
  • akustyka
  • koła tramwajowe
  • symulacje
Data

28.09.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

raport z badań