Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Charakterystyka akustyczna kół P6386-8 oraz P6386-12 w zakresie wymuszeń do 1000 Hz

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r518361_2017

Keywords
PL
  • akustyka
  • koła tramwajowe
  • symulacje
Date

28.09.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

10

Type of work

research report