Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Analiza naprężeniowa elementu podatnego koła KTU 6370-6-S3

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r518362_2017

Keywords
PL
  • naprężenia
  • element tłumiący
  • element podatny
  • koło tramwajowe
  • symulacje
Date

28.09.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

10

Type of work

research report