Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z pomiarów stopnia zawilgocenia izolacji stałej transformatora TR3 typu AFLOC-3MNYCP nr 710911-1 pracującego na SE Plewiska

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r522337_2017

Słowa kluczowe
PL
  • transformator
  • zawilgocenie izolacji
Data

24.03.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

raport z badań