Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Analiza numeryczna powierzchni kontaktu pomiędzy kołem i szyną dla przesunięcia poprzecznego

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r522765_2017

Keywords
PL
  • koła tramwajowe
  • powierzchnia styku koło-szyna
  • przesunięcia poprzeczne
  • analiza numeryczna
Date

30.11.2017

Language

polish | english

Number of pages or volume of work

59

Type of work

source code