Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Analiza numeryczna powierzchni kontaktu pomiędzy kołem i szyną dla przesunięcia poprzecznego

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r522765_2017

Keywords
PL
  • koła tramwajowe
  • powierzchnia styku koło-szyna
  • przesunięcia poprzeczne
  • analiza numeryczna
Date

30.11.2017

Language

polish | english

Number of pages or volume of work

59

Type of work

software

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.