Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Charakterystyki dynamiki strukturalnej kół KTU 6370-4-S11, KTU 6370-4-S13 oraz KTU 6370-6-S7 w zakresie do 12.5kHz

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r522766_2017

Keywords
PL
  • dynamika strukturalna
  • koła tramwajowe
  • symulacje
Date

30.11.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

262

Type of work

research report