Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie i zbadanie mikrostruktury, odporności korozyjnej i stabilności temperaturowej nanokompozytów typu tantal-ceramika tlenkowa

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Development and study of the microstructure, corrosion resistance and thermal stability of the tantalum-ceramic oxide nanocomposites

Work ID

r532299_2018

Keywords
EN
  • kompozyty
  • tantal
  • ceramika
  • mechaniczna synteza
  • prasowanie na gorąco
  • struktura
  • odporność korozyjna
  • utlenianie
Date

07.05.2018

Language

english | polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.