Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Analiza wyników oraz opracowanie raportu z przeprowadzonych badań w ramach IV i V etapu projektu

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r540699_2018

Keywords
PL
  • kultura bezpieczeństwa
  • bezpieczeństwo publiczne
  • samoocena
Date

13.09.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

65

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.