Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena osiągnięć naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy z instytucjami i towarzystwami naukowymi dr inż. Iwony Cybulskiej ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie technologia chemiczna

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r552281_2019

Keywords
PL
  • recenzja habilitacyjna
Date

01.01.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

10

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.