Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badania symulacyjne procesu wtryskiwania dla różnych temperatur gniazda formującego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r555872_2019

Słowa kluczowe
PL
  • forma wtryskowa
  • nagrzewanie indukcyjne
  • badania symulacyjne
  • temperatura gniazda formującego
Data

26.03.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

47

Typ dzieła

raport z badań