Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A. przygotowało projekt inwestycyjny, który dotyczy: najnowszej generacji wytwórni mas bitumicznych z systemem recyklingu na gorąco (pełni główną rolę w innowacji procesowej i oraz rolę uzupełniającą w innowacji produktowej); krajowej wiedzy eksperckiej (wyników prac B+R) w postaci licencji na korzystanie z patentu pt.: „Sposób wytwarzania betonu asfaltowego w technologii obniżonej temperatury”, przeznaczonego do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi (pełni główną rolę w innowacji produktowej); międzynarodowej wiedzy eksperckiej (wyników prac B+R) w postaci mieszanki aramidowo-poliolifenowych włókien zbrojących (FORTA-FI®), przeznaczonych do stosowania jako zbrojenie rozproszone w mieszankach mineralno-asfaltowych wbudowywanych w konstrukcje nawierzchni drogowych (pełni główną rolę w innowacji produktowej)

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r555914_2019

Keywords
PL
  • wytwórnia betonu
Date

08.02.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

26

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.