Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego pt.: „Zaawansowane materiały otrzymywane z udziałem ligniny – projektowanie, charakterystyka i zastosowanie” w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Łukasza Klapiszewskiego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r557730_2019

Słowa kluczowe
PL
  • recenzja habilitacyjna
Data

30.04.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

recenzja