Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie i analiza konstrukcji, emisji oraz weryfikacja skuteczności działania filtra GPF

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r559574_2019

Słowa kluczowe
PL
  • cząstki stałe
  • filtr cząstek stałych
Data

14.02.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

25

Typ dzieła

raport z badań