Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport z badań czasu wykonywania obowiązków Gospodarza Domu w zasobie lokalowym ZKZL sp. z o.o.

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r560326_2019

Keywords
PL
  • czas pracy
  • ergonomia
Date

25.05.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

33

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.