Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja całokształtu dorobku naukowego oraz organizacyjno-dydaktycznego dra inż. Marcina Janczarka będącego podstawą o ubieganie się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r560588_2019

Keywords
PL
  • recenzja habilitacyjna
Date

01.07.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

11

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.