Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja całokształtu dorobku naukowego oraz organizacyjno-dydaktycznego dra inż. Marcina Janczarka będącego podstawą o ubieganie się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r560588_2019

Keywords
PL
  • recenzja habilitacyjna
Date

01.07.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

11

Type of work

review