Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Wykonanie wstępnych badań wizyjnego pomiaru położenia ciała człowieka podczas napędzania wózka inwalidzkiego

Authors

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r560862_2019

Keywords
PL
  • wózek inwalidzki
  • urządzenia asystujące
  • biomechanika napędzania
Date

30.06.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

11

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.