Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie wstępnych badań wizyjnego pomiaru położenia ciała człowieka podczas napędzania wózka inwalidzkiego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r560862_2019

Słowa kluczowe
PL
  • wózek inwalidzki
  • urządzenia asystujące
  • biomechanika napędzania
Data

30.06.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

raport z badań