Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport z badań nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego pod posadzkę magazynu płodów rolnych przy posesji nr 27 w m. Krępkowo, gm. Strzałkowo, Powiat Słupecki

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r590_2019

Keywords
PL
  • badania odkształcalności
  • stan zagęszczenia
Date

20.12.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.