Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego pod posadzkę magazynu płodów rolnych przy posesji nr 27 w m. Krępkowo, gm. Strzałkowo, Powiat Słupecki

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r590_2019

Słowa kluczowe
PL
  • badania odkształcalności
  • stan zagęszczenia
Data

20.12.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

raport z badań