Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Testing high voltage electrodes and lithium salts from which lithium is extracted electrochemically'

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Testowanie elektrod wysokonapięciowych i soli litu, z których lit jest ekstrahowany elektrochemicznie

Identyfikator dzieła

r634_2020

Data

10.01.2020

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

2

Typ dzieła

raport z badań