Processing may take a few seconds...

Report

Works title

„Badania symulacyjne ruchu ziaren w układach mechanicznych i pneumatycznych siewników”- zadanie 3

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r675_2020

Keywords
PL
  • ziarna
  • analiza numeryczna
  • CFD
  • DEM
  • czujnik
Date

20.01.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

20

Type of work

research report

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.