Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Przemysław Grzymisławski

PBN ID

3995002

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%