Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie wyników badań infiltracji wody dla różnych wariantów podłoża betonowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r704_2020

Słowa kluczowe
PL
  • warstwa filtracyjna z piasku
  • warstwa filtracyjna kompozytowa
  • infiltracja wody
  • predkość przepływu
Data

27.01.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

19

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie