Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Sprawozdanie z działalności statutowej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania - odbiory DS 2019

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Inżynierii Wirtualnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r728_2020

Słowa kluczowe
PL
  • protokoły zdawczo-odbiorcze
  • dane syntetyczne
Data

05.02.2020

Język

polski | angielski | chiński

Liczba stron lub objętość dzieła

1012

Typ dzieła

raport z badań