Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Sprawozdanie z działalności statutowej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania - odbiory DS 2019

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Inżynierii Wirtualnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r728_2020

Keywords
PL
  • protokoły zdawczo-odbiorcze
  • dane syntetyczne
Date

05.02.2020

Language

polish | english | chinese

Number of pages or volume of work

1012

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.