Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Etap 3. Zad. 3.1 cz. 3

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r731_2020

Słowa kluczowe
PL
  • Weryfikacja założeń
  • analiza poprawności przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych
Data

06.02.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

86

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie