Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Paweł Daszkiewicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

pawel.daszkiewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 43

PBN ID

4019616

ResearcherID

AAD-7734-2019

ORCID

0000-0001-9956-644X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (54)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS