Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Michała Niemczaka na temat: „Ciecze jonowe III generacji – synteza, właściwości i zastosowanie”.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r732_2020

Data

06.02.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

recenzja